Basından

BASINA ve KAMUOYUNA
23.11.2000
                                                                             
 

Uzunca bir zamandır, Türkiye’nin gündeminde Avrupa Birliği, demokrasi, af ve kültürel haklar tartışılmaktadır. Bu tartışmalardan da anlaşılacağı gibi artık, çatışmalı günler geride kalmış, toplumsal uzlaşma, huzur, refah ve ilerlemenin önü açılmıştır.

Ancak, mevcut koalisyon hükümeti gereken kararlılık ve üretkenliği göstermeyip sorunların çözümünü hep sürüncemede bırakmaktadır.

Toplumsal uzlaşma ve barış için büyük bir fırsat teşkil edecek olan bir Genel Af konusunda yapılan tartışmalar son derece antidemokratik, adalet duygusundan uzak ve etnik ayrımcılığa kadar varmaktadır. Yüzkızartıcı suçları kader kurbanı görüp, suçu sadece duvarlara yazı yazmak olan ve örgüt üyeliğinden mahkum olanlara linç ve intikam duygularıyla yaklaşmak ne derece toplumsal adalet ve barışı sağlayacaktır.
Cümle suçluları dışarı salıp siyasi tutukluları F tipi cezaevlerine koymak toplum vicdanını rencide edecektir.

Biz enstitü üyeleri olarak diyoruz ki, af konusunda bari adil olalım, eğer ki ceza indirimine gidilecekse suç ayrımı yapmak neden?

Bir an önce genel bir af ilan edilmeli, bu olamıyorsa, intikam duyguların yenerek bir an evvel ceza indirimine gidilerek tüm siyasal tutuklular serbest bırakılmalıdır diyoruz.
Bu konuda hükümeti sorumlu davranmaya ve herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.
 
                                                                                            Hasan KAYA                                                                          
                                                                                   İstanbul Kürt Enstitüsü Başkanı
                                                                                         
                                                                                               23.11.2000