Basından

Kürt Lisesi Kurmak İstiyor
Sabah Gazetesi, 26.01.2002


Kürtçe eğitim kampanyasını Mart ayında bitirmeyi planlayan PKK'nın Türkiye'de siyasallaşma amacı doğrultusunda 6 yeni kampanyaya daha hazırlandığı bildirildi
Son günlerde yaptığı Kürtçe eğitim eylemleri ile gündemi geren PKK'nın 6 yeni kampanya daha başlatmaya hazırlandığı bildirildi. İstihbarat kurumlarına ulaşan bilgilere göre, Kürtçe eğitim kampanyasını Mart ayı ortalarında sona erdirecek olan PKK, daha sonra siyasallaşma-uluslaşma amacı doğrultusunda çeşitli kampanyaları devreye sokacak. PKK'nın kısa sürede gündeme getirmeye hazırlandığı faaliyetler şöyle sıralandı:

* Kimliğime Kürt olduğumu yazdırmak istiyorum kampanyası. Bu kampanya çerçevesinde nüfus müdürlüklerine dilekçeli başvuru yapacaklar.

* İsmimi Kürtçe isim ile değiştirmek istiyorum, kampanyası. Bu amaçla mahkemelere dilekçeli başvurular gerçekleştirecekler.

KÜRT LİSESİ KURMAK İSTİYOR
* Avusturya Lisesi, Amerikan Lisesi benzeri "Kürt Lisesi" şeklinde eğitim- öğretim kurumları açmak. (Medya TV'de yayınlanan Sela Sor programında 22 Ocak günü konuşan sözde İstanbul Kürt Enstitüsü Müdürü Hasan Kaya, yakın gelecekte bir Kürt Okulu açabileceklerini ümit ettiğini belirtti.)

* İlköğretimden itibaren tüm eğitim/öğretim kurumlarında Kürt tarihi, Kürt edebiyatı ve Kürdistan coğrafyası derslerinin okutulması.

* "Kürt" kelimesiyle başlayan meslek kuruluşlarının (Kürt Barosu, Kürt Gazeteciler Birliği, Kürt Öğretmenler Sendikası gibi...) kurulmasına izin verecek yasal değişikliklerin yapılması.

* Kürtlerin yaşadığı illerdeki spor karşılaşmalarının ülke genelinde değil de, sadece bölgeyi kapsayacak şekilde yapılması için propaganda yapılması. (Medya TV Güneydoğu ve Doğu Anadolu takımlarımızdan Kürt takımları, diye söz etmektedir.)

PKK'nın bu kampanyalarla, ülkede Türk-Kürt ayrımını yaratmayı amaçladığı, kendisini siyasallaştıracak bir süreci uygulamaya koymayı planladığı bildirildi.