Kürtçe Şiirler

HESTË POŞMANIYË
 
 
                         
          
 
 Berxikeke şeveder e dilê min îşev
 Li ser şiverêyan,
 Di nav seqema tenêtiyê de, sermagirtî…
 Lawijekê dinuhurim îşev

 Zîzbûniyeke nelorandî ye, di nav helbestên winda de…

 Nameyekê verêdikim bo te îşev
 Pelek ji rihanê û du gotinên xatirxwestinê…
 

Piştî ku bû sibe û rojhilat,

Ezê qutiya tomargeha dilî vekim

Û xêzekê bavêjim ser ehd û emanan

Piştî ku bû sibe,

Ezê qîrekê bidim li newaleke tije zinar

Bila olana dengê min
Bide jibîrkirin ehd û wefayê…
 
Lê ger sal bihurîn,

Qermîçong zêde bûn li ser eniya me

Û bîranîn bûne zarokên me yên netebitî,

Wê demê,

Ezê hemû qehr û cefaya xwe ,

Bikim goriya wan her du çavên te…