Kürtçe Şiirler

TEMEN

   

 

lal bû heft salî

li ber deriyê dibistanê

hilçenîn

“zeynika zera”

“ keçelok” ên çîroka dapîrê

bi heyde heyda mamosteyê sala yekemîn

 

xwe li ser bêndera bîrdoziyê seridand

kihêliya çardesaliyê

li ber pêpelûka jiyana xirmalî

destevalayekî bê rêzan bû hejdesalî

 

xwezî û sal

du hevrikên bêçare

gevizîn li ser bedenê

sal berjor

xwezî berjêr

 

jiyan û dil

du dildar

du muhibên danêr

îro

her du kewirî

kewirî
kewirî
  

xwezî û hêvî;

di kakilan de, sernixûn

bê lome be!

hevorek e, li ser şivêreya navseriyê

poşmaniya temenê min…