Kürtçe Şiirler

ROZERÎN
Xwedê alim e; Rozerîn
Tu nebûya 
Hemû helbestên min
Niha bê kirde bûn
 
Ji kê veşêrim;
Bêyî te
Dibû girara rijî şîv
Civat; bê neqş û reng

Û raman dibûn sernişîv

 
Xwedê alim e; Rozerîn
Nazdariya te
Hilm û tîna te li dora lêva min bû basimbar…