Kürtçe Şiirler

NISÊBÎN
Têl
Sînor
Zeviyên pembû
Stranên deştî
Bayê çiyayî
 
Dehlên enberîn
Asîmanê stêrîn
Kolanên têrxwîn
 
 
Bagok
Bûnisra
Xox û teraqî
 
Mazilevdîn
Meryaqûb û hetabîn
Dîrok û felsefe
Sûryan û Êzdî
Mihelmî, Cihû
Misilman û Qereçî
Bêndera rengîn Nisêbîn...!